گفته می شود تغییرات مدیریتی در سطوح عالی بیمه ایران ادامه دارد و در این جابجایی ها دو معاون مدیرعامل، چند مدیر ستادی و یک مدیرعامل شرکت زیر مجموعه تغییر خواهند کرد.

به گزارش انجمن خبری آرمینا، با این تغییرات طبیعی نژاد و اسماعیلی معاون مدیرعامل می‌شوند، جعفری مدیرکل سرمایه گذاریها ، زینلی مدیرکل آموزش و شریفی مدیرکل حسابرسی و بازرسی می شوند و نعمت اللهی هم به شرکت سبا رفته و مدیرعاملی شرکت سبا را به عهده می‌گیرد.

با انجام این جابجایی ها محمد رضایی رکورد جابجایی در کوتاه مدت را در تاریخ بیمه ایران می‌شکند و در کمتر از شش ماه حدود پنجاه جابجایی در سطح مدیران را به نام خود ثبت می‌کند. نکته جالبتر این است که چند مورد از این جابجایی ها در حوزه هایی مانند بازرسی و حسابرسی ، آموزش ، بازاریابی و هیات مدیره شرکت ایران معین و مدیرعامل شرکت سبا ، مدیرانشان  برای دو بار و حتی بیشتر در بازه زمانی چند ماهه روی داده اند.  با این روال به نظر می‌رسد محمد رضایی را باید” مرد تغییرات اتوبوسی “ در بیمه ایران دانست !

شایان ذکر است که بیمه ایران همواره با تغییرات مداوم  در سطح مدیریتی خود همراه بود و مدیران بسیاری را از سازمان استخدامی، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و حتی برخی نهادهای نظارتی دیگر در خود جای داده است، مدیر عامل بیمۀ ایران که به عنوان راهبر صنعت بیمه شناخته می‌شود و با پیاده‌سازی خصوصی‌سازی قرار بود به عنوان تنها شرکت بیمۀ دولتی بر تولید بیمه‌نامه‌های جدید اهتمام ورزد در بازۀ شش سالۀ اخیر چهار بار تغییر کرده و این تحولات به تناسب در شرکت‌های بیمۀ خصوصی نیز دیده می‌شود.

 اما همواره این پرسش مطرح است که اگر این سازمان نیاز به نیروی انسانی دارد چرا مجوز استخدام کلی از مجمع دریافت نمی کند؟ و یکبار برای همیشه این موضوع را ساماندهی نمی کند؟ وجود همین طیف های مختلف در بدنه شرکتی که بیش از ۳۰ درصد سهم بازار بیمه کشور را در اختیار دارد سبب شده است که ایجاد وحدت دیدگاه به یکی از نقاط حساس مدیریتی این مجموعه بدل شود و اجرای تصمیمات مدیریتی از حساسیت به سزایی برخوردار باشد.

نمونه انتصابات مدیریتی در این مجموعه در لایه های مختلف مسبوق به سابقه بوده است و از امرالهی، حسینی و … در راس هرم این مجموعه که برخی از آنها از خارج این مجموعه آمدند و برخی سالها پیش به این شرکت پیوسته اند و تا اخیرا احمد صالحی پارسا (معاونت امور نمایندگان) و قمصریان و … که از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه به عنوان نمونه منتقل شده اند، بسیار است. تغییر سه باره مدیرعامل ایران معین و دو مرتبه ای مدیرعامل سبا از دیگر نمونه های جابجایی های مدیریتی در سطوح ارشد بیمه ایران است.

به نظر می رسد به دلیل ماهیت دولتی بودن ورود وزیر اقتصاد به تغییرات گسترده در این نهاد بزرگ صنعت بیمه کشور ضرورت دارد. توجه داشته باشیم که صندوق ارزش کاوان آینده، قبل از این تغییر مدیریتی، در جایگاه نخست بازدهی کشور قرار داشت که نشان می دهد ملاک تغییرات هرگز به میزان اثربخشی عملکرد مربوط نبوده است.

در این میان افراد در حالی به این شرکت بیمه ای عزیمت می کنند که خروج نیروهای انسانی از این شرکت به یکی از نقاط حساسی بدل شده که اخیرا مجلس نیز به آن ورود کرده و طرحی را در دست بررسی دارد که در صورت تصویب آن مامورین این شرکت به سایر شرکت ها باید به بیمه ایران بازگردند.

  • منبع خبر : اقتصاد بازار