پس از اعلام حذف نسخه فیزیکی بیمه نامه های شخص ثالث انتظار می رود بیمه مرکزی با دقت بیشتری به صدور بیمه نامه ها نظارت داشته باشد.

به گزارش انجمن خبری آرمینا، روز گذشته نشست خبری سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی برگزار شد، ایشان در نشست خبری درباره کد ۱۰ رقمی یکتا توضیحاتی را ارائه دادند، که این کد ۱۰ رقمی در همه بیمه‌نامه‌ها باید درج شود.
به گفته سلیمانی از طریق این کد یکتا علاوه بر نماینده‌ها، بیمه گذاران نیز می‌توانند با این کد ۱۰ رقمی همه اطلاعات خود را در سایت مشاهده کنند و نماینده‌ها نیز موظف هستند تا این کد ۱۰ رقمی را در اختیار بیمه گذاران قرار دهند.
البته اجازه داده شده تا شرکت‌های بیمه‌ای و نمایندگی‌ها بیمه نامه را در صورت درخواست بیمه گذار نسخه فیزیکی و یا همان نسخه چاپی بیمه نامه را نیز در اختیار بیمه گذاران قرار دهند، ضمن اینکه همه مراجع قانونی به صورت رسمی اطلاعات سامانه یکتا را قانونی می‌دانند، شرکت‌های بیمه‌ای نیز موظف هستند بر اساس اطلاعات کد یکتا همه خسارات را پرداخت کنند.
صحبت‌های رئیس کل بیمه مرکزی و تصمیم‌ بر حذف نسخه فیزیکی بیمه‌نامه‌ها در نگاه نخست امری درست و به جا به نظر می‌آید که البته بسیاری از نمایندگان بیمه نیز در ابتدا از آن حمایت کردند.
اما چندی پیش بود که بحث حضور مهمانی ناخوانده در این حوزه مطرح شد، مسئله‌ای که نگرانی‌هایی را برای شرکت‌ها و نمایندگان بیمه‌ای به وجود آورد به گونه‌ای که به نظر می‌آید حذف نسخه فیزیکی مقدمه‌ای برای حضور نه چندان قانونی برخی شرکت‌ها در حوزه بیمه است.
مهم‌ترین دلیل در بحث مخالفت بسیاری از کارشناسان صنعت بیمه برای حضور دیگر شرکت‌ها به نوعی اینترنتی در این حوزه بحث عدم وجود زیرساخت لازم برای جلوگیری از کلاه‌برداری‌هاست به طور قطع زمانی که بیمه‌نامه‌ها به صورت الکترونیکی ارائه شود بستری برای کلاه‌برداران اینترنتی همیشه در صحنه ایجاد می‌شود.
بسیاری از این شرکت‌ها با پشتیبانی نه چندان قوی و صاحبان نه چندان به نام اما با نفوذ در این حوزه حضور پیدا کنند بستر مناسبی برای هرج و مرج در این حوزه ایجاد می‌شود.
البته بیمه مرکزی هنوز به صورت رسمی و قطعی حرفی از حضور مهمان‌های ناخوانده بیمه‌ای را به میان نیاورده اما برخی اقدامات نشان از حضور مهمانی ناخوانده در صنعت بیمه است، مسئله‌ای که نمایندگان بیمه را بیش از پیش نگران کرده است.