هیات مدیره بیمه پاسارگاد پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۵ هزار و ۳۰۹ میلیارد ریالی را به مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت پیشنهاد داد.

به گزارش انجمن خبری آرمینا، بیمه پاسارگاد عنوان کرده است برنامه افزایش سرمایه بیمه پاسارگاد از مبلغ ۵ هزار و ۱۰۳ میلیارد ریال به ۲۰ هزار و ۴۱۲ میلیارد ریال دارد.

بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه بپاس از محل سود انباشته، سایر اندوخته ها به منظور حفظ نسبت توانگری مطلوب و رعایت ضوابط قبولی اتکائی موسسات بیمه مستقیم و انتقال سود حاصل از تسعیر ارز به حساب سرمایه که در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۳۹۹ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است و در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد.