تحلیل های "سازمان همکاری اقتصادی و توسعه" (OECD) نشان می دهد بحران فعلی کرونا و محدودیت های اعمال شده، می تواند رشد مثبت حق بیمه و سرمایه گذاری شرکت های بیمه ای را خنثی کند.

 به گزارش انجمن خبری آرمینا، بر اساس تحلیل OECD تولید حق بیمه در بیشتر کشورها، در سال ۲۰۱۹، بخصوص در بخش بیمه های غیر زندگی، با افزایش همراه بود. حق بیمه ناخالص تولیدی در ۲۴ کشور از ۴۱ کشور ارائه دهنده گزارش در این سال، در هر دو بخش بیمه های زندگی و غیر زندگی با توجه به افزایش ویروس کرونا افزایش داشته است. 

 بر اساس این گزارش، میزان رشد حق بیمه عمر از منفی ۲۹ درصد در کشور لیتوانی تا ۴۲٫۲ درصد در کشور ترکیه متفاوت بوده است. در بخش بیمه های غیر زندگی نیز بیشترین رشد به میزان ۱۷۳٫۴درصد در کشور لوکزامبورگ، و کمترین رشد به میزان منفی ۲۳٫۶ درصد در کشور انگلیس ثبت شده است.

 این سازمان اقتصادی همچنین اشاره می کند، روند سرما گذاری شرکت های بیمه نیز با رشد مثبت همراه بوده که این امر ناشی از بهبود جهانی بازارهای سهام در سال ۲۰۱۹ پس از رکود در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۸، بوده است. 

 براساس داده های اولیه OECD،  علیرغم این رشد در بسیاری از شرکت های بیمه جهان در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۰، محدودیت های اعمال شده برای کاهش انتشار ویروس کرونا، می تواند این رشد مثبت در حق بیمه و سرمایه گذاری شرکت های بیمه ای را خنثی کند.