اعلام برنامه های بیمه آسیا تا سال ۱۴۰۰ 13 آگوست 2020

اعلام برنامه های بیمه آسیا تا سال ۱۴۰۰

برگزاری موفقیت آمیز مجمع سال۱۳۹۹با شناسایی ۷۰۰ریال سود و تخصیص۳۵۰ریال به سهامداران ،تداوم توفیق بزرگترین بیمه خصوصی کشور تا مجمع سال۱۴۰۰ را تثبیت کرد.

بایگانی‌های بیمه آسیا - انجمن خبری مدیریت ریسک و بیمه
بیمه آسیا در مقابله با کرونا سنگ تمام گذاشت 14 مه 2020

بیمه آسیا در مقابله با کرونا سنگ تمام گذاشت

زمانی که ویروس کرونا در ایران شیوع پیدا کرد نقش صنعت بیمه در زندگی روزمره مردم پررنگ‌تر شد. شرکت های بیمه با خدمات ویژه‌ای که برای روزهای همه‌گیری ویروس کرونا در نظر گرفتند توانستند شرایط سخت را برای بیمه شدگان خود تا اندازه‌ای آسان کنند.

اجرای طرح جدید درجه بندی شعب در بیمه آسیا 10 مه 2020
توسط شرکت بیمه آسیا صورت گرفت:

اجرای طرح جدید درجه بندی شعب در بیمه آسیا

با تصویب هیئت مدیره بیمه آسیا، طرح جدید درجه بندی شعب با هدف افزایش توان مدیریتی، بهبود فعالیت بیمه گری و ایجاد فضای رشد و رقابت سالم و هدفمند اجرا شد.